Gratificatie als management tool

Een gratificatie is een beloning, een bonus uitgedrukt in geld. Wanneer iemand uitzonderlijk heeft gepresteerd, voor langere tijd ontzettend hard heeft gewerkt en anderen tot voorbeeld is geweest, dan verdient dat de nodige waardering. Een tevredenheidsbetuiging zou dan toch ook passend zijn? Jawel, natuurlijk; iedere waardering is welkom en je moet het dan ook in het verlengde zien daarvan. Eigenlijk is het een upgrade. Beperkt een tevredenheidsbetuiging zich tot het uitspreken van deze waardering met een schrijven en een  hopelijk mooi vormgegeven document, bij een gratificatie is er sprake van dit alles met als onderscheid een daaraan toegevoegde geldelijke beloning.

Dit bedrag staat in de meeste gevallen ook vermeld op de gratificatie en bij overheden of grotere bedrijven is de hoogte van dit bedrag statutair vastgesteld per situatie, functie en/of een andere meetbare norm. Vaak zijn er ook regels omtrent de totstandkoming en toekenning van een gratificatie. In de meeste gevallen werkt het volgens een zogeheten aanbeveling van je directe collegae of leidinggevende. Hierdoor is de gratificatie niet alleen een leuk bedrag, maar vooral een prachtige waardering van hen waarmee je dagelijks werkt en dát motiveert.

Precies dat, die motivatie, is waar de kracht ligt van zo’n gratificatie als managementtool. Je laat zien dat uitzonderlijke prestaties ook een uitzonderlijke waardering kennen. Wie wil er nu niet die appreciatie ontvangen van de collegae en er tegelijkertijd een leuk en onverwacht bedrag aan overhouden? In een gezonde bedrijfscultuur zullen anderen het de gegratificeerde gunnen en daarbij zelf geprikkeld raken om ook tot voorbeeld te zijn voor anderen. Je creëert rolmodellen in een organisatie en geeft op niet belerende wijze aan wat wenselijk gedrag is. Dit hoeft natuurlijk geen eenheidsworst in de hand te werken, iedereen kan bijdragen op zijn eigenwijze wijze; een sterk sociaal signaal binnen je organisatie is het gegarandeerd. In een meer overkoepelende aanpak kun je ook een hele afdeling gratificeren voor hun collectieve inzet.

Je organisatie zal een stuk vlotter lopen wanneer je gemotiveerd personeel rond hebt lopen. Juist daarom is het belangrijk de gratificatie niet te laten bij een gevulde envelop, maar deze kracht bij te zetten middels een oprecht schrijven dat uitlegt hoe tot deze overweging is gekomen. Wat heeft hij of zij dan wel zo uitstekend gedaan? Welke plotselinge of diffuse meerwaarde heeft dit de organisatie gebracht? Natuurlijk geef je dit alles weer in een prachtig vormgegeven en officieel document. Dit alles  in de juiste huisstijl en misschien zelfs een lakzegel en/of lint. Hiermee kunnen we je bij certificaatopmaat.nl uitstekend van dienst zijn.

Geijkte momenten voor een gratificatie zijn het einde van het kwartaal of jaar, de frequentie en hoogte van het bedrag zijn sterk afhankelijk van de branche en bedrijfsgrootte alsook diens financiële slagkracht. Binnen een vrijwilligersorganisatie of vereniging zul je dit niet terug zien. Een geldelijke beloning staat dan immers haaks op de essentie van hun participatie in de organisatie en een tevredenheidsbetuiging lijkt hier dan meer op zijn plaats. Binnen een commerciële of overheidsinstantie zal men juist extra gestimuleerd worden door deze potentiële extra verdienste. Een gratificatie is geen bonussysteem op basis van prestaties; het is niet structureel iets, maar een incidenteel instrument. Behoudens zogeheten diensttijd gratificaties die men ontvangt na bijvoorbeeld 12,5 jaar trouwe dienst. Die kun je namelijk redelijk transparant aan zien komen, maar ook dat is natuurlijk een uitzonderlijke prestatie tegenwoordig.

Trofee voor Tineke de Nooij

Vanmiddag ontving Tineke de Nooij de allereerste Tineke Trofee uit handen van Jan Slagter van omroep MAX. Tineke werd verrast in haar radioprogramma TinekeShow.
Vandaag is Tineke 75 jaar geworden en kreeg de trofee als blijk van waardering voor haar jarenlange inzet voor medemens en maatschappij, onder meer via haar radio- en televisieprogramma’s.

Wij zijn zeer trots dat we in opdracht van Omroep MAX de oorkonde die bij de trofee hoort, mochten ontwerpen en maken!

Tineke de Nooij was één van de eerste vrouwelijke radio-deejays. Ze zette ze zich veelvoudig in voor kwetsbare mensen en speelde een belangrijke rol in de emancipatie van vrouwen op de radio. Jan Slagter noemde haar tijdens de uitreiking een ‘inspiratiebron voor velen’. De hele uitzending van de TinekeShow stond in het teken van haar verjaardag. Het NPO Radio 5-programma werd uitgezonden vanaf Paleis Soestdijk.
Vanaf vandaag wordt de Tineke Trofee elk jaar rond de verjaardag van Tineke de Nooij, op 27 april, uitgereikt. 

Luister hier naar de uitreiking van de Tineke Trofee tijdens de TinekeShow.

Voor de volgend Tineke Trofee kunt u hier uw nominatie doorgeven.

Oorkonde erelid; waardering voor de vrijwilliger

Met het uitreiken van een oorkonde erelid worden; een dankbaar moment voor de ontvanger en voor de vereniging in kwestie. Je hebt ze in iedere vereniging rondlopen. Mannen of vrouwen, hoe oud ook, die zich met ziel en zaligheid inzetten voor de club. Niets is hen teveel en ze vormen een toonbeeld voor loyaliteit zonder zichzelf op de borst te kloppen.

We zijn het gewend om uitzonderlijke prestaties te belonen, winnaars vanaf het podium te onthalen als helden, maar wanneer je het mij vraagt reikt de definitie van een heldenstatus niet perse tot aan goud. Sporters noemen het vaak wel in speeches, dat ze het niet alleen kunnen, maar daar gaan we dan vervolgens weer heel gemakkelijk aan voorbij. Er is een tool om de laag eronder, die menselijke fundatie van vrijwilligers binnen iedere club of vereniging een passende spotlight te geven; met een oorkonde erelid geef je deze stille krachten het daglicht dat ze verdienen.

De meeste verenigingen hanteren regels om te bepalen hoe en wanneer iemand oorkonde erelid verdient. In de meeste gevallen wordt iemand voorgedragen en wordt erover gestemd binnen het bestuur. Vaak houdt men het graag een verrassing, maar gezien het democratische proces is het ook vaak geen uitzonderlijk geheim meer. Een erelid, honorair lid, membrum honorarium of lid van verdienste is een eretitel die wordt toegekend naar aanleiding van een bijzondere verdienste en vooral na langdurige verdienste. Het oorkonde erelid mag best wat toelichting geven op de gemaakte keuze. De ontvanger van een oorkonde erelid zal in vrijwel alle gevallen vrijgesteld worden van diens contributie bijdrage.

Een oorkonde erelid ontwerpen voor je vereniging of club is wat we graag doen bij Certificaatopmaat. In de juiste huisstijl, passende clubkleuren en met alle info en variabelen die erop horen. Laat het gerust aan ons over, maar je input is zeker welkom. Ook het compleet leveren in een lijst of map behoort tot de mogelijkheden. Mocht je op een later moment nog een oorkonde erelid nodig hebben; wij bewaren het ontwerp van jullie oorkonde erelid, zodat je deze gemakkelijk na kunt bestellen. Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

Waar en wanneer een certificaat laten maken?

Certificaten kun je laten maken bij Certificaatopmaat.nl. Je bent hier aan het juiste adres. Je kunt hiervoor meteen contact met ons opnemen natuurlijk, maar in welke gevallen is het nu gangbaar of geschikt om een certificaat te laten maken? Wij leggen het uit.

Het bewijst de professionaliteit van een individu

Prestatie en beloning zijn nauw met elkaar verbonden. Wie iets presteert in de ring, krijgt een gordel, presteer je op het veld dan is de beker voor jou en op de sintelbaan levert het je een medaille op. Maar hoe zit het in je werkomgeving?

Een schouderklopje, yes! Het streelt je ego als werkgever wanneer mensen daar blij mee zijn, maar wat hebben ze er eigenlijk aan? Het meest ideale instrument, dat je voor mensen die een specifieke prestatie hebben geleverd kunt inzetten, is het certificaat. Als bedrijf of organisatie kun je je eigen certificaat in het leven roepen.

Een certificaat laten maken is meer dan het bestellen van een papiertje met wat gegevens erop. Een dergelijk document heeft een heel andere dimensie dan het eerder genoemde schouderklopje. Laatstgenoemde geef je wanneer iemand die ene klant heeft binnengehaald of een project tijdig en succesvol afrondde.
Voor een certificaat is wel iets meer nodig. Zij getuigt er namelijk van dat iemand zichzelf een bepaalde handeling of kennis eigen heeft gemaakt. Het bewijst op die manier de professionaliteit van een individu.

Geaccrediteerde certificaten

Je bent verantwoordelijk voor instructie en/of examen afname van een geaccrediteerde opleiding of cursus. Denk hierbij aan cursussen zoals de VCA voor veilig werken in de bouwsector. Deze certificaten moeten in de meeste gevallen voldoen aan landelijke kwaliteitseisen en je moet geaccrediteerd zijn door een overkoepelende instantie om de certificering te laten plaatsvinden. Het certificaat heeft hieruit voortvloeiend wel een landelijk erkende status.

(Intern) certificaat van bekwaamheid

Je hebt een bedrijf met specifieke interne werkzaamheden en/of processen waarvoor kennis en vaardigheden nodig zijn. Wanneer je organisatie werkt met grote ingewikkelde machines die bediend moeten worden, dan kun je mensen intern scholen om bekwaam te raken in deze handelingen en de (veiligheids)normen die hierbij van toepassing zijn. Het certificaat geeft erkenning, maar zal betrekkelijk weinig waarde hebben buiten de organisatie, tenzij een soortgelijk bedrijf soortgelijke processen en machines hanteert. Deze certificering is wel een handige managementtool om te bepalen wie voor welke positie en verantwoordelijkheid in aanmerking zou kunnen komen en stimuleert de werknemer het beste uit zichzelf te halen.

Certificaat van deelname

Een certificaat van deelname geeft aan dat het onderwerp van de training of cursus zowel theoretisch als in de praktijk getoetst is. Deze geeft waarde aan aan de ontvanger, wanneer iemand verplicht deel heeft deelgenomen aan een training of ander evenement. De deelnemer kan hiermee aantonen dat hij of zij over de juiste voorkennis beschikt. In het geval van sport of andere classificatie eisende evenementen kan een deelname certificaat een bepaald puntenaantal vertegenwoordigen. Vaak worden deze zaken ook centraal geregistreerd, maar met het certificaat van deelname kun je altijd aantonen dat je erbij was.

Certificaat van echtheid

Je hebt de functie binnen een organisatie, of bent bijvoorbeeld kunstenaar, waarbij je goederen een bepaalde waarde geeft en dit moet bewijzen. Wanneer je kunst of andere objecten moet beoordelen op echtheid, kan de met een echtheidscertificaat bewezen worden dat het een echt en onvervalst exemplaar betreft waardoor, afhankelijk van de branche, deze aanzienlijk in marktwaarde kan stijgen of juist waardevast blijft. Dit kan zijn voor kunst, antiek en juwelen, maar in principe kan het overal op van toepassing zijn. Voor een productiebedrijf van luxe artikelen met een sterk merk, of de wens om een sterk merk neer te zetten, kan een dergelijk certificaat meer gevoelswaarde geven aan het product. Het is wel van belang om certificaten te nummeren met een code en die zelf op te slaan zodat controle mogelijk is.

Het is aan de organisatie waarom ze een certificaat laten maken en hoe ze hiermee omgaat. Zo kun je intern als bedrijf ook bepalen dat je iemand een certificaat uitreikt wanneer hij of zij de koffiezetapparaat goed weet te bedienen en alhoewel binnen een beetje kantoorregime een belangrijke taak, zal de waarde van het certificaat vlug stagneren en ook richting de buitenwereld zal je nieuwe barista, tenzij je een koffiezaak runt, er niet veel baat bij hebben.
Wil jij een certificaat laten maken die past bij jouw organisatie of heb je vragen over het laten maken van een certificaat? Neem dan contact met ons op. Certificaten ontwerpen en produceren is onze specialiteit en we denken graag met je mee.