Certificaatopmaat.nl in Kijk op het Noorden

In de septemberuitgave van Kijk op het Noorden is een bericht geplaatst over de lancering van de nieuwe website certificaatopmaat.nl. Kijk op het Noorden is een magazine voor het noordelijke bedrijfsleven, waarin belangrijke ontwikkelingen op economisch, maatschappelijk, cultureel en recreatief gebied in Noord-Nederland worden gepubliceerd.

De inhoud van het artikel in Kijk op het Noorden:

Certificaatopmaat.nl lanceert nieuwe website

Certificaatopmaat.nl heeft een nieuwe website. Een nieuwe site met een moderne vormgeving, verbeterde navigatie en veel foto’s van uitgevoerde opdrachten in het portfolio. De nieuwe site doet recht aan de expertise en het vakmanschap waar Certificaatopmaat.nl voor staat.

Certificaatopmaat.nl is hét adres voor oorkondes en certificaten op maat. Via deze website kunt u zowel seriematige als exclusieve oorkondes en certificaten, bijvoorbeeld met lakzegel, bestellen voor vrijwilligers, werknemers of anderen die in het zonnetje gezet mogen worden. Bijvoorbeeld iemand die erelid of lid van verdienste is geworden of personen die een cursus of opleiding hebben volbracht. Of een Blijk van Waardering om iemand te bedanken voor bewezen diensten of goede samenwerking. De oorkondes en certificaten worden op maat gemaakt, passend bij uw organisatie.

www.certificaatopmaat.nl is gemaakt in samenwerking met 321Media uit Groningen.

Of kijk hier om het artikel op pagina 88 online te lezen.