De kracht van Waarderend Kijken

Sinds 10 jaar werkt adviseur, procesbegeleider en trainer Heike Aiello van CoreConnect uit Groningen vanuit een waarderende mindset. CoreConnect staat voor de kernwaarden waarin het denken en werken centraal staan:
Tot de kern komen – grondig, integer, resultaatgericht, waarderend en direct.
Verbinden – de relatie aangaan, samenwerken, ambities en mensen met elkaar verbinden.

Heike Aiello ondersteunt mensen en organisaties die waarderend willen (samen)werken:

Door teamontwikkeling: zien en inzetten van talent. Verbinden van talent en werk.
Bijvoorbeeld door het ondersteunen van (management)teams om niet alleen effectiever, maar ook plezieriger (samen) te werken. Meer gebruik maken van de eigen en elkaars sterke punten.
Door procesadvies: verbinden van talent en organisatie.
Bijvoorbeeld het ontwerpen van ontwikkel- en leerprocessen die leiden tot een betere samenwerking en meer positieve energie en productiviteit in de organisatie.
Door procesbegeleiding: verbinden van de individuele ambities tot een gedragen visie.
Bijvoorbeeld het faciliteren van visie- en ontwikkelprocessen
Door interactieve presentaties: weinig tijd? Of eerst aan Appreciative Inquiry willen snuffelen?
Bijvoorbeeld door een interactieve lezing.

Over bovenstaande thema’s geeft Heike Aiello workshops, adviseert ze, faciliteert ze processen en coacht ze bedrijven.

Deze week is haar aanpak als pixi-boekje verschenen: De kracht van Waarderend Kijken in 5 stappen. In stap 4 benadrukt zij het belang van het vieren van successen. Dat kan dus prima door middel van een oorkonde of certificaat van www.certificaatopmaat.nl!

Wilt u meer weten over de werkwijze van Heike Aiello? Kijk op www.coreconnect.nl of bel naar 06-38 35 35 29.