Berichten

Gratificatie bij pensioen

Een gratificatie bij pensioen is niet onaangenaam. Dat gaat niet per se over geld, maar veel meer over een stukje waardering. Wie langere tijd bij eenzelfde bedrijf, maar ook überhaupt 40 jaar of meer als werkende heeft gespendeerd mag daar best iets voor terug krijgen. Een extraatje zoals een gratificatie bij pensioen is dan leuk meegenomen.

Bedankt voor de fijne samenwerking
Een gratificatie bij pensioen is meer dan een boost voor je laatste salarisstrook. Het zegt ‘Bedankt voor de fijne samenwerking’ en spreekt waardering uit over jou als onderdeel van het team dat je verlaat. Laten we eerlijk zijn; iedereen vindt het fijn om onderdeel te zijn van een groter geheel, een rol te hebben en eigenlijk willen we stiekem onmisbaar zijn.
De rust heb je ook verdiend en als het dan moet, dan graag met een mooie gratificatie en oorkonde als extra blijk van waardering. Een waardig afscheid dat goed voelt voor zowel de pensionaris en gegratificeerde als de werkgever; dat is een gratificatie bij pensioen. Een passende oorkonde laten maken kan bij certificaatopmaat.nl

Gratificatie bij pensioen
De hoogte van een dergelijke gratificatie bij pensioen kan flink variëren en verschilt per branche. Van enkele honderden euro’s bij het MKB tot heuse vijf-cijferige premies bij multinationals. Vanuit werkgeversperspectief is het niet alleen het eren van iemand die zich heeft ingezet ten behoeve van de BV, maar fungeert het ook als signaalfunctie dat hard werken en loyaliteit wordt beloont.

Oorkonde laten maken
Wil je als werkgever een oorkonde bij een gratificatie bij pensioen laten maken dan moet dat natuurlijk in de juiste stijl. Dat kan bij Certificaatopmaat.nl. Ook de oorkonde drukken kunnen we meteen compleet voor je verzorgen en leveren in bijvoorbeeld een lijst of koker. Een gratificatie bij pensioen inclusief blijk van waardering in de vorm van een oorkonde, reik je maar één keer uit per mensenleven. De cijfers en nullen erop kunnen wij niet voor je bepalen, maar de oorkonde ontwerpen en deze oorkonde laten maken kun je uitstekend aan ons over laten.

Bedankt voor de fijne samenwerking

Bedankt voor de fijne samenwerking
We staan er niet zo bij stil, maar bij iedere ontmoeting, gesprek of contactmoment laten we een indruk achter. Voor wie werkzaam is binnen een bedrijf, zijn de meeste van deze momenten vooral functioneel. Contact met collegae, werknemers, klanten of leveranciers; ze zijn met name bedoeld om tot een specifiek resultaat te komen. We besteden eigenlijk maar weinig aandacht aan de mens en veel meer aan zijn of haar functie. Dat is niet slecht, wordt in de westerse wereld als logisch ervaren en in zijn algemeenheid is het binnen de werkende maatschappij geaccepteerd als gewoonte. Maar wie hierover verder durft nadenken, zou zomaar eens tot de conclusie kunnen komen dat het tonen van waardering tot meer werkvreugde, waardering en voldoening voor jezelf zal leiden. Op de lange termijn zal het zelfs voor de minder empathische manager een nuttige ‘tool’ zijn.

Wie heb jij recentelijk nog bedankt voor de fijne samenwerking?

Cliché
Het versterkt de relatie, hetgeen voor een betere deal in de toekomst kan zorgen of het feit dat ze ook eens aan jou denken wanneer er zich een kans voordoet waar ze niet meteen zelf bij gebaat zijn. Waardering werkt nu eenmaal en wie goed doet, goed ontmoet. Clichés waar ik heilig in geloof. Wie heb jij recentelijk nog bedankt voor de fijne samenwerking?

Onverwacht
Dat laatste zegt eigenlijk alles. De kans is groot dat je nog nooit iemand hebt bedankt voor de fijne samenwerking. Het resultaat spreekt voor zich toch en ja natuurlijk hebben we daar even een hand op geschud; dat hoort nu eenmaal zo. Heb je er echter wel eens over nagedacht om buiten de geijkte momenten, zoals kerst, 12,5 jaar trouwe dienst of een groot contract dat jullie samen overeen zijn gekomen, iemand een blijk van waardering te geven? Dat op een moment dat men het niet verwacht, er plots een ‘bedankt voor de fijne samenwerking klinkt’? Zijn dat niet de ware momenten waarop een niet te onderdrukken gevoel van geluk bezit van je neemt en er een glimlach opkomt?

Wat vind je lekker?
Een hele waardevolle tip is dan ook om je waardering eens te laten blijken nadat je zaken hebt gedaan en je dus eigenlijk niets meer van degene ‘moet’ of ‘nodig hebt’. Natuurlijk kun je het richten aan een heel bedrijf, altijd een goed idee, maar dit geeft ook weer een signaal af dat het meer om de vorm zou gaan. Richt je deze waardering waarin je iemand bedankt voor de fijne samenwerking op een individu of afdeling, dan zal deze zich zeer gevleid voelen. Probeer te omschrijven wat je zo fijn vond in die samenwerking. De volgende keer zal deze persoon nog meer gemotiveerd zijn zaken met jou te doen, blijk te geven van de eigenschappen waarin ze door jou werden bestendigd en om – indien nodig – een goed woordje te doen voor je bij een andere afdeling.

Het geeft ook nog eens veel voldoening. Omdat waardering werkt!

Bedankt voor de fijne samenwerking
Het enige wat ik verder wil stellen om je te overtuigen is jezelf voor te stellen hoe jij je zou voelen wanneer je onverwacht van een zakenrelatie een prachtig opgestelde dankbetuiging zou ontvangen voor wat misschien vanuit jouw optiek ‘gewoon je werk doen’ heet? Aandacht besteden aan de mens achter de functie versterkt niet alleen de band, het geeft ook nog eens veel voldoening. Omdat waardering werkt!

Overtuigd van het effect en heb je misschien al meteen iemand in gedachten die je zou willen zeggen; “Bedankt voor de fijne samenwerking?” Op www.certificaatopmaat.nl vind je diverse voorbeelden van een dergelijke dankbetuiging in de vorm van een Blijk van Waardering, die je gepersonaliseerd kunt bestellen. Ook maatwerk zoals een speciaal voor jouw bedrijf ontworpen tevredenheidsbetuiging of oorkonde behoort tot de mogelijkheden.