Berichten

Waar en wanneer een certificaat laten maken?

Certificaten kun je laten maken bij Certificaatopmaat.nl. Je bent hier aan het juiste adres. Je kunt hiervoor meteen contact met ons opnemen natuurlijk, maar in welke gevallen is het nu gangbaar of geschikt om een certificaat te laten maken? Wij leggen het uit.

Het bewijst de professionaliteit van een individu

Prestatie en beloning zijn nauw met elkaar verbonden. Wie iets presteert in de ring, krijgt een gordel, presteer je op het veld dan is de beker voor jou en op de sintelbaan levert het je een medaille op. Maar hoe zit het in je werkomgeving?

Een schouderklopje, yes! Het streelt je ego als werkgever wanneer mensen daar blij mee zijn, maar wat hebben ze er eigenlijk aan? Het meest ideale instrument, dat je voor mensen die een specifieke prestatie hebben geleverd kunt inzetten, is het certificaat. Als bedrijf of organisatie kun je je eigen certificaat in het leven roepen.

Een certificaat laten maken is meer dan het bestellen van een papiertje met wat gegevens erop. Een dergelijk document heeft een heel andere dimensie dan het eerder genoemde schouderklopje. Laatstgenoemde geef je wanneer iemand die ene klant heeft binnengehaald of een project tijdig en succesvol afrondde.
Voor een certificaat is wel iets meer nodig. Zij getuigt er namelijk van dat iemand zichzelf een bepaalde handeling of kennis eigen heeft gemaakt. Het bewijst op die manier de professionaliteit van een individu.

Geaccrediteerde certificaten

Je bent verantwoordelijk voor instructie en/of examen afname van een geaccrediteerde opleiding of cursus. Denk hierbij aan cursussen zoals de VCA voor veilig werken in de bouwsector. Deze certificaten moeten in de meeste gevallen voldoen aan landelijke kwaliteitseisen en je moet geaccrediteerd zijn door een overkoepelende instantie om de certificering te laten plaatsvinden. Het certificaat heeft hieruit voortvloeiend wel een landelijk erkende status.

(Intern) certificaat van bekwaamheid

Je hebt een bedrijf met specifieke interne werkzaamheden en/of processen waarvoor kennis en vaardigheden nodig zijn. Wanneer je organisatie werkt met grote ingewikkelde machines die bediend moeten worden, dan kun je mensen intern scholen om bekwaam te raken in deze handelingen en de (veiligheids)normen die hierbij van toepassing zijn. Het certificaat geeft erkenning, maar zal betrekkelijk weinig waarde hebben buiten de organisatie, tenzij een soortgelijk bedrijf soortgelijke processen en machines hanteert. Deze certificering is wel een handige managementtool om te bepalen wie voor welke positie en verantwoordelijkheid in aanmerking zou kunnen komen en stimuleert de werknemer het beste uit zichzelf te halen.

Certificaat van deelname

Een certificaat van deelname geeft aan dat het onderwerp van de training of cursus zowel theoretisch als in de praktijk getoetst is. Deze geeft waarde aan aan de ontvanger, wanneer iemand verplicht deel heeft deelgenomen aan een training of ander evenement. De deelnemer kan hiermee aantonen dat hij of zij over de juiste voorkennis beschikt. In het geval van sport of andere classificatie eisende evenementen kan een deelname certificaat een bepaald puntenaantal vertegenwoordigen. Vaak worden deze zaken ook centraal geregistreerd, maar met het certificaat van deelname kun je altijd aantonen dat je erbij was.

Certificaat van echtheid

Je hebt de functie binnen een organisatie, of bent bijvoorbeeld kunstenaar, waarbij je goederen een bepaalde waarde geeft en dit moet bewijzen. Wanneer je kunst of andere objecten moet beoordelen op echtheid, kan de met een echtheidscertificaat bewezen worden dat het een echt en onvervalst exemplaar betreft waardoor, afhankelijk van de branche, deze aanzienlijk in marktwaarde kan stijgen of juist waardevast blijft. Dit kan zijn voor kunst, antiek en juwelen, maar in principe kan het overal op van toepassing zijn. Voor een productiebedrijf van luxe artikelen met een sterk merk, of de wens om een sterk merk neer te zetten, kan een dergelijk certificaat meer gevoelswaarde geven aan het product. Het is wel van belang om certificaten te nummeren met een code en die zelf op te slaan zodat controle mogelijk is.

Het is aan de organisatie waarom ze een certificaat laten maken en hoe ze hiermee omgaat. Zo kun je intern als bedrijf ook bepalen dat je iemand een certificaat uitreikt wanneer hij of zij de koffiezetapparaat goed weet te bedienen en alhoewel binnen een beetje kantoorregime een belangrijke taak, zal de waarde van het certificaat vlug stagneren en ook richting de buitenwereld zal je nieuwe barista, tenzij je een koffiezaak runt, er niet veel baat bij hebben.
Wil jij een certificaat laten maken die past bij jouw organisatie of heb je vragen over het laten maken van een certificaat? Neem dan contact met ons op. Certificaten ontwerpen en produceren is onze specialiteit en we denken graag met je mee.

Stukjes Van Speyk

Jan Carel Josephus van Speyk (1802-1831) was een Nederlandse kanonneerbootcommandant tijdens de Belgische opstand in 1830.

Op 5 februari 1831 kreeg Van Speyk de opdracht om naar Oosterweel te varen om scheepsladingen te controleren, zoals al vele malen eerder die winter. Maar toen dreef zijn schip op de Schelde, door een harde noordwesten wind en een slecht functionerend anker, naar de kant waar een woedende menigte van Antwerpse arbeiders op zijn schip sprong en de vlag bemachtigde. Hierop zou Van Speyk de historische laatste woorden hebben gesproken: “…en een infame Brabander worden? Dan liever de lucht in”. Door zijn sigaar in het buskruit te steken bracht hij het schip tot ontploffing. Bij de ontploffing kwamen 28 van de 31 bemanningsleden, onder wie Van Speyk zelf.

Veel stukjes van Van Speyk zijn bewaard gebleven. Als alle stukjes stof, haar en huis van Van Speyk echt zijn, dan is de zeeheld letterlijk in duizenden deeltjes uiteen gereten. Vaak werden de Stukjes Van Speyk van echtheidscertificaten voorzien, zoals in het Marinemuseum in Den Helder te zien is.

Tekst op het certificaat
De Ondergetekende Kolonel, chef van den Staf van Zijne Excellentie den Heer Generaal der Infanterie Barron Chassé, dat in zijne tegenwoordigheid, de aangehechte Haarlok en het stukje Latien, als wezenlijk behoord hebbende aan het Hoofd, en tot de Kleeding van J.C. van Speyk, na zijn heldhaftig streven, van de overblijfselen diens dapperen Zeemans zijn afgeknipt, in February 1831, terwijl tevens deze voorwerpen zijn verval in een lijst van Hout, overgebleven van de Kanonneerbood No2, door Van Speyk gecommandeerd.

De Kolonel voornoemd,
jhr. de Boer

Meer weten over Van Speyk? Bekijk de aflevering van ‘Landgenoten’ op www.uitzendinggemist.nl