Berichten

Een getuigschrift opstellen voor een werknemer

Plots wordt je als werkgever geconfronteerd met de vraag naar een getuigschrift. Je stond er niet eerder bij stil, maar je bent als werkgever wettelijk verplicht een getuigschrift af te geven. Zowel in het geval van ontslagen worden of ontslag nemen ben je – op verzoek van de voormalig werknemer – verplicht een getuigschrift uit te reiken. Waar moet je rekening mee houden en hoe pak je dit aan?

Een getuigschrift zul je moeten afgeven naar aanleiding van een verbroken dienstverband. Dat kan om positieve redenen zijn, omdat iemand toe is aan een nieuwe stap in diens carrière bijvoorbeeld en altijd goed heeft gefunctioneerd onder jouw vlag, maar het kan ook zo zijn dat degene puur is ontslagen op basis van een akkefietje of algehele ontevredenheid over diens functioneren.

Het wordt niet standaard bijgevoegd in een CV, maar wanneer het de kwaliteiten onderstreept van het individu in kwestie, kan het een mooi document zijn om zich mee te wapenen en het verschil te maken. Bedenk maar eens; hoe zwaar zou jij zoiets wegen van een voormalig werkgever? Je wilt dan wel dat het in de eerste plaats legitiem is. Een getuigschrift – de naam voorspelt de uitstraling al enigszins – is geen vodje of drie zinnen met een krabbel er onder. Het document dient de juiste uitstraling te hebben, passend bij je ‘corporate branding’ en het doel van het document. Je maakt het helemaal officieel met een lint en/of lakzegel. Niet alleen is het een visitekaartje, zo voorkom je ook dat mensen je document gaan vervalsen of valselijk opmaken met een andere inhoud dan aanvankelijk opgesteld.

Dan komen we op de inhoud. Er zijn een aantal zaken die het document moet bevatten. Dit zijn:

– De data waarop het contract van de werknemer liep. Zowel de startdatum als de einddatum.
– Het soort werk dat door de werknemer werd verricht alsook een nadere functie omschrijving.
– Het aantal uren dat het dienstverband per dag en/of week behelsde.

Op verzoek echter, moet je ook kunnen vermelden hoe de werknemer zijn werkzaamheden heeft uitgevoerd en waarom en hoe het contract is beëindigd. Dit kan belangrijk zijn voor de werknemer om bij een toekomstige sollicitatie aan te tonen dat het ‘niet aan hem lag’. Natuurlijk zijn er echter ook gevallen waarin dat niet zo is. Wordt hier wel om verzocht dan kun je aangeven op het getuigschrift dat hij of zij het werk voldoende naar behoren, uitstekend of natuurlijk niet geheel naar tevredenheid heeft vervult.

Dergelijke getuigschriften worden in de praktijk steeds meer opgevraagd. Dat komt omdat er ook steeds meer werkgevers zijn die hier in de voorbereiding op een tweede gesprek te midden van een sollicitatieprocedure expliciet naar vragen. Het geeft een meer praktische insteek op de te vervullen functie en dat is uiteindelijk waar het om gaat.

Laat deze naast een integere inhoud ook de gewenste uitstraling reflecteren. Neem contact met ons op of vraag meteen een offerte aan voor het ontwerpen van het getuigschrift voor uw onderneming.